CIEKAWOSTKI / CO MÓWI PRAWO?

Co mówi prawo

Art. 91a. Pr. bud.
Przepis karny

    Kto nie spełnia, określonego w art. 61 „obowiązki właściciela lub zarządcy przy utrzymywaniu obiektu”, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

    W myśl powyższego przepisu zagrożeniem bezpieczeństwa osób przebywających wewnątrz obiektu może być zalegający na dachu śnieg, natomiast zagrożeniem dla osób przebywających w bezpośrednim otoczeniu obiektu – zwisające z dachu sople. Warto o tym pamiętać i w porę interweniować (usuwając śnieg i sople), zanim ktoś zdecyduje się powiadomić stosowne organy lub zanim wydarzy się nieszczęśliwy wypadek …